DUURZAME TEWERKSTELLING

Inclusief ondernemen met gedreven medewerkers is onze passie. We willen niet enkel economisch maar ook maatschappelijk iets betekenen.

In Hise bieden we arbeidsmatige activiteiten aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. We creëren uitdagende tewerkstelling in combinatie met kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding. Zo zorgen we voor gedreven en enthousiaste medewerkers met goesting, die mogelijk doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. 

Kwalitatief werk op korte tijd afleveren, kunnen we enkel realiseren dankzij onze gedreven medewerkers. We werken intern aan een goede teamspirit en bieden onze medewerkers de nodige ondersteuning. Tegelijk laten we hen voldoende zelfstandig zodat ze eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel hebben bij de uitvoering van hun opdrachten.

DUURZAME TEWERKSTELLING
Description is not set.

Een vraag over werken bij Hise?

Joke vertelt je met veel plezier meer over de mogelijkheid van tewerkstelling bij Hise.

0499/92 47 05
joke.maes@groepubuntu.be
Description is not set.

Een vraag over tijdelijke werkervaring (TWE)?

Neem dan contact op met Liesbet:

0473/22 27 44
liesbet.dobbels@hise.be

'Het begint bij mensen zover te krijgen dat ze graag naar het werk komen'

Liesbet is werkcoach en ondersteunt de medewerkers van Hise.

“We hebben een perfect evenwicht tussen zorg en werk, twee zaken die ontzettend belangrijk zijn voor Hise als arbeidszorgbedrijf. Het is mooi om te zien hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking elkaar aanvullen. De eersten beseffen dat ze het nog zo slecht niet hebben, de tweede groep bloeit open in een omgeving met ‘normale’ collega’s. Elke opdracht wordt intern goed besproken. We bekijken de haalbaarheid en hoe we het zullen aanpakken, zodat we de klanten een snelle respons kunnen geven.
 

Het is leuk voor onze medewerkers om de ene na de andere opdracht te kunnen volbrengen. Ze hebben graag veel werk, dat levert hen ook voldoening op. We splitsen opdrachten vaak op in deelopdrachten zodat we in kleine groepjes kunnen samenwerken. We bestaan uit een goed team van medewerkers en dat straalt ook af op onze mensen. We kunnen altijd bij elkaar terecht en zijn geduldig, maar niet té.

We luisteren naar ieders bekommernissen en denken na hoe we best een antwoord op maat kunnen bieden. Toch kunnen we ook heel kordaat ingrijpen als iemand de boel op stelten zet. De mensen komen hier graag werken, dat is de mooiste appreciatie die we als begeleider kunnen krijgen!"

Wie kan er bij ons aan de slag?

TWE-medewerkers
De medewerker wordt door het OCMW aangenomen en als medewerker ter beschikking gesteld aan Hise. Afhankelijk van de mogelijkheden stroomt deze medewerker na 3 tot 24 maanden door naar het NEC (normaal economische circuit). Dan volgt de begeleider van het OCMW de medewerker verder op. 

Activeringstrajecten van de VDAB
De medewerker ontvangt een vervangingsinkomen. In samenspraak met de begeleiding en Gespecialiseerde Team Bemiddeling (GTB) kan de persoon een activeringsstage volgen om bepaalde drempels weg te werken (bv. ervaring opdoen, competentieversterking, randvoorwaarden, ...). Tijdens en na de activeringsstage wordt er geëvalueerd wat de mogelijke verwachtingen richting (ondersteunde) betaalde tewerkstelling kunnen zijn.

Arbeidszorg
Medewerkers die van de VDAB het advies Arbeidszorg kregen en in trajectbegeleiding zijn bij GTB kunnen bij Hise aan de slag. Het doel is om bepaalde drempels weg te werken (bv. ervaring opdoen, competentieversterking) om zo te focussen op latere betaalde tewerkstelling. Ondertussen ontvangt de medewerker een vervangingsinkomen (RVA, RIZIV, leefloon, FOD, ...). Samen met de doorverwijzer vinden er op regelmatige basis en op maat van de medewerker evaluaties plaats op de werkvloer. 

AMA
Daarnaast hebben we ook een erkenning als AMA-begeleider van arbeidsmatige activiteiten. Wanneer betaald werk op middellange termijn niet (meer) mogelijk is, kunnen wij de persoon begeleiden bij arbeidsmatige activiteiten. De medewerker krijgt een vervangingsinkomen (RVA, RIZIV, leefloon, FOD, ...) en moet de goedkeuring krijgen van zijn uitbetalingsinstelling om AMA-medewerker te worden. De deelnemer kan een aantal taken uitvoeren op de werkpost, met als doel een zinvolle bezigheid te hebben, te zorgen voor structuur, sociale contacten aan te reiken en de mogelijkheid te bieden tot zelfontplooiing.

Met ondersteuning van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij ons aan de slag. Voor meer info over Hise als werkplek en andere werkplekken binnen Groep Ubuntu x 8K verwijzen we je door naar het Loket: www.groepubuntux8k.be/nl/contact of op het nr. 056/36 14 73 (elke werkdag van 9u tot 12u).

Ik wil graag medewerker worden bij Hise

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×